x

x

(Source: second-impact)

 i feel so small.

i feel so small.

 .

.

 おいしい です ね!!!Ngô nướng thành Vinh là nhất đó pa, thèm thèm trết mớt.(; ̄ェ ̄)

おいしい です ね!!!Ngô nướng thành Vinh là nhất đó pa, thèm thèm trết mớt.(; ̄ェ ̄)

 Để được làm những điều mình thực sự muốn thì phải đấu tranh từng ngày.. Không biết người khác sao chứ bản thân hết đấu tranh với chính mình tới gia đình, vật chất lẫn thể xác.. Mệt ghê dù chưa làm được cái gì, nhưng mà không buồn không tiếc gì hết!!

Để được làm những điều mình thực sự muốn thì phải đấu tranh từng ngày.. Không biết người khác sao chứ bản thân hết đấu tranh với chính mình tới gia đình, vật chất lẫn thể xác.. Mệt ghê dù chưa làm được cái gì, nhưng mà không buồn không tiếc gì hết!!

 ( T_T)\(^-^ )

( T_T)\(^-^ )

 Run me, run me, run!!!

Run me, run me, run!!!

 HAH!

HAH!

Madness is the inability to communicate your ideas. It’s as if you were in a foreign country, able to see and understand everything around you, but incapable of explaining what you need to know or of being helped, because you don’t understand the language they speak there.

We’ve all felt that.

And all of us, one way or another, are mad.

— Veronika Decides to Die, Paolo Coelho (via treppenwitz) (via fuckyeahpaulocoelho, thedandy-lion)

let me sing you a waltz.

 Amsterdam in a day.

Amsterdam in a day.

 nắng hời hợt phơi phóng bóng người qua,giữa phố xá xa xăm nào là ồn ã

nắng hời hợt phơi phóng bóng người qua,
giữa phố xá xa xăm nào là ồn ã

 bọn muỗi khốn nạn!!! Da thịt đáng thương. Và con gà mái. ~x)

bọn muỗi khốn nạn!!! Da thịt đáng thương. Và con gà mái. ~x)